ครูเข้าเช๊คเวลาเรียน
ระบบตัดคะแนน
 
 
 
   
 


 
  อัพเดทระบบค้นหาข้อมูลนักเรียนรายบุคคลพร้อมแสดงข้อมูลการขาดเรียนและการตัดคะแนนพฤติกรรม 31 กรกฎาคม 2556  
     
  ปรับปรุงระบบรายงานผล ค้นหาย้อนหลัง พิมพ์รายงาน 31 พฤษภาคม 2556  
   
  เริ่มใช้งานระบบเช็คชื่อ 16 พฤษภาคม 2556  
   
  คู่มือการใช้งาน คู่มือการใช้งานระบบ  

สงวนลิขสิทธิ์ ปีพุทธศักราช 2556. โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" เลขที่ 164 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ถ.พลงช้างเผือก ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
ออกแบบและพัฒนาระบบ
โดยครูบุญส่ง พุ่มบาน ติดต่อ kruboonsong@hotmail.com