รหัสทดสอบ ของครู. 12345 รหัสผ่าน 12345
รหัสทดสอบ ของนร. 11111 บัตรประชาชน 1111111111111
ระบบแอดมิน
http://www.boonsongpumban.com/demo/webadmin/
user : administrator
pass : administrator